ESAIC

CZYM JEST ESAIC:

Europejskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care) jest wiodącą europejską organizacją na rzecz anestezjologii, intensywnej terapii, leczenia bólu i medycyny okołooperacyjnej. Zrzesza ponad 30 000 aktywnych członków i umożliwia nawiązywanie znajomości z międzynarodowymi ekspertami z zakresu szeroko rozumianej anestezjologii i intensywnej terapii. ESAIC jest europejską sekcją Światowego Zreszenia Towarzystw Anestezjologii (WFSA) i od 2020 roku, w związku ze szczególną rolą anestezjologów w walce z pandemią COVID-19, dodano do oficjalnej nazwy określenie intensywnej terapii.

CELE ESAIC:

 • Promocja wymiany informacji pomiędzy specjalistami z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Europie
 • Przekazywanie wiedzy związanej z anestezjologią i intensywną terapią
 • Promocja i ochrona członków towarzystwa
 • Promocja bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami poprzez wspomaganie i harmonizację aktywności krajowych i międzynarodowych towarzystw anestezjologii w Europie

WIZJA ESAIC:

Promocja profesjonalnej roli specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, poprawa okołooperacyjnych następstw poprzez skupienie na jakości opieki i bezpieczeństwa:

 • Implementacja zapisów w Deklaracji Helsińskiej oraz prowadzenie projektów z zakresu bezpieczeństwa
 • Wsparcie i tworzenie wysokiej jakości szkoleń oraz programów edukacyjnych wraz z rozbudowanym i jednolitym systemem egzaminu europejskiego EDAIC oraz certyfikacji
 • Rozwój projektów naukowych poprzez Kliniczną Sieć Badawczą i Academic-CRO
 • Promocja roli anestezjologa w medycynie okołooperacyjnej z właścicielami instytucji medycznych

WŁADZE ESAIC:

Władze towarzystwa tworzą Zarząd ESAIC, Rada ESAIC wybierana wśród aktywnych członków z każdego kraju w Europie oraz coroczne Walne Zebranie Aktywnych Członków ESAIC odbywające się podczas kongresu Euroanaesthesia.

Od 2022 roku, członkiem rady ESAIC z ramienia Polski jest dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ AKTYWNYM CZŁONKIEM ESAIC:

Członkostwo w ESAIC przynosi korzyści edukacyjne, pozwala na interakcje ze specjalistami anestezjologii i intensywnej terapii oraz umożliwia uczestnictwo w programach wymiany w strukturach ośrodków specjalistycznych w Europie. Szczególnie zwraca uwagę:

 • Dostęp do źródeł wiedzy: czasopism European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Anaesthesiology oraz Current Opinion in Critical Care; pełny dostęp do zapisanych wykładów z kongresu Euroanaesthesia i Focus Meetings, możliwość uczestniczenia i odsłuchu webinarów oraz modułów e-learningu na dedykowanej platformie ESAIC Academy.
 • Zniżki na coroczne kongresy Euroanaaesthesia, które są największymi spotkaniami anestezjologów w Europie. Zniżka ta rekompensuje koszty członkostwa.

UWAGA: Zniżka na Euroanaesthesia przysługuje tylko osobom, które opłaciły nowe członkostwo aktywne w roku poprzedzającym kongres do 31 grudnia LUB przedłużyły członkostwo na kolejny rok w terminie do 31 stycznia w roku kalendarzowym kongresu.

 • Możliwość uczestnictwa w grantach, programie wymiany w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Aktywne uczestnictwo w tworzeniu przyszłości anestezjologii i intensywnej terapii oraz wytycznych i zaleceń w naszej specjalności.

Koszt aktywnego członkostwa w ESAIC to 150 euro/rok lub 270 euro/2 lata

Istnieje możliwość pozostania członkiem indywidualnym z ramienia PTAiIT bez poniesienia dodatkowych kosztów pod warunkiem opłacenia kosztu członkostwa w PTAiIT oraz złożenia deklaracji do ESAIC przez PTAiIT przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.