Deklaracja członkowska PTAiIT

Zostań Członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii:


Aktywne członkowstwo w PTAiIT pozwoli Ci na:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami PTAiIT
 • wpływ na kształtowanie polityki PTAiIT poprzez bierne i czynne prawo wyborcze (zgodnie ze Statutem Towarzystwa),
 • przynależność do sekcji tematycznych oraz oddziałów regionalnych,
 • bezpłatną e-prenumeratę międzynarodowego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy”,
 • otrzymywanie informacji o konferencjach i kongresach,
 • zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kongresy organizowane i/lub pod patronatem PTAiIT,
 • udział w wydarzeniach naukowych i dydaktycznych regionalnych oddziałów PTAiIT,
 • obniżone opłaty członkowskie w wybranych europejskich towarzystwach naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • poszerzanie horyzontów naukowych oraz możliwość nawiązania współpracy badawczej,
 • możliwość bezpłatnej przynależność do  European Society of Anaesthesiology and Intensive Care jako Individual Society Members (opcjonalnie, dla osób deklarujących taką formę członkostwa),
 • e-prenumeratę oficjalnych czasopism ESAIC tj European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care, Current Opinion in Anaesthesiology, ESA Newsletter (dla osób, które zadeklarowały członkostwo w ESAIC),
 • brak opłaty za certyfikat potwierdzający uczestnictwo w European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC),  Uchwała nr 5 z dnia 15 lutego 2021 r.
 • uzyskanie punktów edukacyjnych za przynależność do Towarzystwa Naukowego wraz z prenumeratą czasopisma medycznego,
 • obniżona kwota dla osób opłacających składkę w systemie 2-letnim.

 

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii?Instrukcja nabywania członkostwa PTAiIT:
1.    Wypełnij deklarację członkowską, podpisz ją, a następnie zeskanuj i wyślij na adres Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

2.    Zaloguj się do systemu na stronie internetowej PTAiIT podając wymagane dane oraz wyrażając zgody administracyjne (tak założone konto będzie nieaktywne do chwili jego aktywacji przez Sekretarza PTAiIT). Podczas zakładania konta zaleca się umieszczenie deklaracji w formie elektronicznej.
3.    Powołanie na członka Towarzystwa nastąpi uchwałą Zarządu Głównego, którego  zebranie odbywa się co najmniej raz na kwartał.
4.    Po zatwierdzeniu uchwały Zarządu Głównego nastąpi aktywacja konta (przez Sekretarza Zarządu Głównego) w systemie elektronicznym (aby to mogło nastąpić konto musi być wcześniej założone przez kandydata na członka towarzystwa).
5.    Po aktywacji konta należy zalogować się do systemu i opłać składkę członkowską.
6.    Opłata składki członkowskiej wynosi 180,00 PLN płatna za rok lub 300,00PLN płatna za dwa lata.
7.    Składkę można opłacać wyłącznie przez zalogowanie się na swoje indywidualne konto użytkownika.
8.    Dokonanie w terminie opłaty członkowskiej daje pełne prawa wyborcze.

[Instrukcja opłacania składki krok po kroku]