Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

12.12.2011 Uwagi Zarządu Głównego PTAiIT w ramach konsultacji społecznych dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznic

Załączniki: