Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

24.11.2017 Opłata za certyfikat - EDAIC

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za wydanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDAIC dla osób, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT nie uległa zmianie i wynosi 300 PLN.

•    Opłatę za certyfikat EDAIC I oraz  EDAIC II muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień egzaminu.
•    Po wniesieniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres e-mail
tandrys@ump.edu.pl. Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany w rejestracji do egzaminu proszę przesłać również informację o zmianie adresu. Certyfikaty zostaną wysłane listem poleconym priorytetowym w ciągu kilku roboczych od otrzymania wiadomości
•    Członkowie aktywni Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do dnia egzaminu, są zwolnione z opłaty. Certyfikaty zostaną wysłane na adres podany w rejestracji do egzaminu

Opłatę proszę przekazać na konto:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29B
Bank PeKaO S.A.
46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC I lub EDAIC II

Pozdrawiam
Dr hab. n. med. Mariusz Piechota
Sekretarz ZG PTAiIT