Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

26.07.2017 Masterclass in Scientific Writing, Katowice

Szanowni Państwo,

W dniach 21-23 listopada 2017 roku w Katowicach odbędą się warsztaty „Masterclass in Scientific Writing” organizowane przez European Society of Anaesthesiology. Warsztaty te przeznaczone są dla anestezjologów pragnących doskonalić swoje umiejętności naukowe lub odświeżyć wiedzę na takie tematy jak prowadzenie badań, pisanie prac naukowych, statystyka medyczna czy też projektowanie i analiza badań klinicznych. Zajęcia trwają przez 3 dni i prowadzone są w małych grupach (20-30 osób). Program obejmuje szereg wykładów i warsztatów, podczas których uczestnicy korzystają z wiedzy zdobytej uprzednio podczas wykładów poprzez ćwiczenia praktyczne.

W kursie Masterclass może wziąć każdy aktywny członek European Society of Anaesthesiology, którzy posługuje się płynnie językiem angielskim, ma już na swoim koncie publikacje w swoim ojczystym języku i planuje dalej rozwijać swoje umiejętności naukowe. Zainteresowani kursem powinni więc być ci anestezjolodzy, którzy mają już pewne doświadczenie w dziedzinie prowadzenia badań klinicznych i są wyraźnie zmotywowani do wybrania ścieżki naukowej dla swojej kariery medycznej w przyszłości.

Warsztaty Masterclass odbywają się tym razem w Katowicach, tak więc – wyjątkowo - uczestnicy z Polski mogą liczyć na około 10 miejsc. Opłata rejestracyjna nie pokrywa kosztów hotelu i dojazdu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017 roku, jednak w przypadku dużej ilości chętnych o kwalifikacji do uczestnictwa w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w warsztatach Masterclass to 300 Euro, jednak dla uczestników z Polski cena ta wynosi zaledwie 180 Euro (kraj nasz znajduje się na liście tzw. reduced fee countries). Przypominam, że zgłoszenia na kurs Masterclass mogą dokonać udział wyłącznie członkowie ESA z opłaconą składką.

Rejestracji można dokonać po wejściu na podany poniżej link.

Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w kursie Masterclass in Scientific Writing w Katowicach. Kurs ten organizuję w Polsce z pomocą ESA już po raz kolejny, znam osobiście uczestniczących w nim wykładowców i wiem, że mogę ręczyć za bardzo wysoki poziom merytoryczny tego szkolenia.

Zapewniam, że naprawdę trudno o lepszą inwestycję w swój dalszy rozwój zawodowy i naukowy.

Łączę pozdrowienia

Piotr Knapik
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Więcej informacji i rejestracja:https://www.esahq.org/research/masterclasses/future-masterclasses/masterclass-in-scientific-writing-november-2017/