Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

06.08.2014 Walne Zebranie PTAiIT

Uchwała Nr 1 z dnia 3 lipca 2014 r.

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(PTAiIT) zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na dzień 12 września 2014 roku w Wiśle (HOTEL GOŁĘBIEWSKI, Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła) o godzinie 16:45 (pierwszy termin) o godzinie 17:00 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie zebrania przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2.            Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.            Wybór Sekretarza Zebrania.

4.            Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

5.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT.

6.            Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTAiIT w kadencji 2011-2014.

7.            Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTAiIT w kadencji 2011-2014.

8.            Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTAiIT w kadencji 2011-2014.

9.            Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTAiIT.

10.          Wybór Prezesa Elekta  Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

11.          Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTAiIT.

12.          Wolne wnioski

13.          Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: