Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

13.12.2007 Nagroda imienia Artura Rojszczaka Nagroda Artura ma za zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - a więc te wartości, których wspaniałym uosobieniem był nasz Kolega.

Jak napisał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu, nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie "poprawności naukowej" ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia "końskimi okularami" własnej dyscypliny.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat. Kandydatów mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej www.ksz-fnp.org. Na tej samej stronie zamieszczone są informacje o członkach naszego Klubu, z którymi można się kontaktować w sprawie proponowanych kandydatów.

Opiekun Nagrody: Paweł Koteja, NagrodaArtura@ksz-fnp.org

Pełen komunikat