Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

07.01.2008 6 WarsztatyAnestezji Regionanej NYSORA NOWY JORK 15-16 Grudnia 2007 r.

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!
Szanowni Państwo!

W dniach od 14 do 17 grudnia b.r. uczestniczyłem w 6 Warsztatach Anestezji Regionalnej Nowojorskiej Szkoły Regionalnej Anestezji NYSORA, na zaproszenie profesora Admira Hadżicia, z pokryciem kosztów pobyt, uczestnictwa w warsztatach i podróży przez Katedrę Anestezjologii Szpitala Świętego Łukasza w Nowym Jorku, afiliowanego przez wydział medyczny Uniwersytetu Columbia. Część kosztów mojej podróży i techniczną organizację, zapewniła jak zwykle w takich sytuacjach, moja macierzysta Uczelnia - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, za co wyrażam serdeczne podziękowanie w imieniu swoim i środowiska anestezjologicznego. Jak zwyczajowo we wszystkich wyjazdach o charakterze naukowym i organizacyjnym konieczny był wkład z zasobów własnych, a właściwiej rodzinnych.

Konferencja i warsztaty odbywały się w hotelu Marriott Marquiz. Było 400 uczestników a miejsca były zarezerwowane na kilka miesięcy przed spotkaniem.

Dzień pierwszy, 15 grudnia, poświęcony był serii 14 wykładów o współczesnej wiedzy na temat regionalnej anestezji, przy czym punkt ciężkości uwagi skierowany był na praktyczną wartość stosowania ultrasonografii w technikach blokad nerwów obwodowych oraz źródłach niepowodzeń stosowanych technik, z wyjaśnieniami na podstawie znajomości anatomii w diagnostyce obrazowej oraz postępowaniu w przypadkach zatrucia środkami znieczulenia miejscowego, zwłaszcza bupiwakainą. Odwoływano się do wytycznych brytyjskich, które zostały szeroko udostępnione i uwzględniają stosowanie emulsji lipidów ( intralipid). Podkreślano, że nie należy przerywać nawet parogodzinnej resuscytacji w przebiegu zatrucia bupiwakainą, ponieważ zawsze kończyło się to powikłanie pełnym powrotem prawidłowej czynności układu nerwowego, nawet po bardzo długiej resuscytacji. W szpitalach, w których istnieje możliwość stosowania krążenia pozaustrojowego, można wesprzeć chorego resuscytowanego tą właśnie techniką.

W drugim dniu zajęcia w małych grupach obejmowały różne ćwiczenia z zastosowaniem ultrasonografii podczas wykonywania blokady. Na pacjentach-ochotnikach oceniano obraz sonograficzny splotów nerwowych i nerwów a na fragmentach tkanek zwierzęcych kojarzenie sonografii z praktycznie wykonywaną blokadą.

Bardzo miłym akcentem były liczne pytania wykładowców o Panią Prof.. Mayzner-Zawadzką, która od wielu lat promowała anestezę regionalną światową w Polsce a polską na świecie, i o polską anestezjologię.

Profesor Hadżić i Dr Vloka zmierzają przyjechać do Polski na jednodniowe spotkanie z naszym środowiskiem, między marcem i majem, co będzie także okazją promocji polskiego wydania ich podręcznika. Niestety, nie udało się ich namówić na przyjazd do Krakowa.

Obok wielu słów sympatii i świątecznych życzeń, skierowanych w naszą stronę jest i świąteczny prezent. Świątecznym prezentem jest przepiękna prezentacja wykładu Pana Profesora Philippe Gautier z Belgii "Dlaczego blok nie wychodzi - wyjaśnienia anatomiczne i diagnostyczno-obrazowe", którą zgodził się udostępnić nam wszystkim na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zachęcam do obejrzenia świątecznego prezentu.
Z miłymi, jeszcze przedświątecznymi pozdrowieniami

Leon Drobnik