Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

03.03.2020 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Co jest ważne dla anestezjologa!
Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Kuszy w związku z możliwością pojawienia się w Polsce chorych z COVID-19 (SARS-2), którzy mogą być hospitalizowani na stanowiskach intensywnej terapii w naszych OAiIT przekazuję do wiadomości i ewentualnego wykorzystania:
1.    Zalecenia dotyczące intubacji chorych z 2019-nCoV opracowane przez Department of Anesthesiology and Pain Medicine University of Toronto,
2.    Prezentację prof. Marcina Wąsowicza: COVID-19 Co jest ważne dla anestezjologa,
3.    Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Stanowisko PTAiIT oraz Konsultanta Krajowego w sprawie postępowania lekarzy anestezjologów w związku z kontaktem z chorym podejrzanym o zakażenie lub zakażonym COVID-19 są merytorycznie tożsame.

Powyższe zalecania potwierdzone są weryfikowanymi na bieżąco informacjami zawartymi na stronach Centers for Disease Control and Prevention.
Link do odpowiednich stron CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html

z poważaniem
sekretarz PTAiIT
dr hab. n. med. Mariusz Piechota

Załączniki: